Nasza strona wykorzystuje zanonimizowane pliki Cookie m. in. aby zapewnić funkcjonowanie strony, zdecydujesz jak są przechowywane w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona wykorzystuje zanonimizowane pliki Cookie m. in. aby zapewnić funkcjonowanie strony, zdecydujesz jak są przechowywane w ustawieniach przeglądarki.

Usługi geodezyjne – Oferta

Usługi geodezyjne firmy EWIMAR

W portfolio przedstawiamy przykład realizowanych inwestycji na terenie województwa mazowieckiego jak i całej Polski. Wykonujemy pomiary realizacyjne zaczynając od domów jednorodzinnych, przez magazyny, hale wielkopowierzchniowe, aż po numeryczne modele terenu (NMT) wykonywane przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych.

Usługi geodezyjne EWIMAR nowoczesne zaplecze technologiczne

Oferta

Mapa do celów projektowych

Każda inwestycja budowlana – niezależnie od jej charakteru – wymaga sporządzenie mapy do celów projektowych. Sporządzona mapa na kopii mapy zasadniczej pozwoli przygotować dalszą dokumentację budowlaną Zyskaj profesjonalne przygotowanie mapy do celów projektowych z EWIMAR szybko.

Inwentaryzacja powykonawcza

Zwieńczeniem procesu budowlanego jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Należy ją przeprowadzić dla wszystkich obiektów wymagających pozwolenia na budowę. Dotyczy to głównie budynków i sieci uzbrojenia tzn. przyłączy. Z EWIMAR zakończysz budowę bez problemów.

Podziały nieruchomości i mapy do celów prawnych

Długi okres oczekiwania na mapę z projektem podziału? Godziny spędzone w kolejkach w urzędach? Geodeci EWIMAR pomogą Ci z całą dokumentacją, przygotujemy niezbędne wnioski i przeprowadzimy przez cały przebieg procesu.

Wyznaczenie punktów granicznych

Wykonujemy ustalenie, wyznaczenie lub wznowienie przebiegu granic w terenie. Warto przeprowadzić czynności graniczne przed zakupem nieruchomości jak również przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej w celu postawienia ogrodzenia na działce. W EWIMAR wykonamy dla Ciebie pomiary szybko, zgodnie z przepisami prawa i oczywiście w atrakcyjnej cenie!

Geodezyjna obsługa budowy

Od dziury w ziemi po sam dach! Wykonujemy wszelkie pomiary związane z obsługą budowy: wytyczenie osi konstrukcyjnych, badanie pionowości szybów windowych, tyczenie sieci uzbrojenia terenu, ciągów komunikacyjnych oraz obiektów małej architektury

Numeryczny model terenu

Wykonanie map wielkoskalowych, obliczenie objętości mas ziemnych, wykonywanie przekrojów terenu, obliczanie kubatur budynków, wiele innych pomiarów dla potrzeb analiz GIS. W EWIMAR wykonujemy pomiary dronami marki DJI.

Pomiary powierzchni użytkowej

Przygotuj zestawienie powierzchni użytkowej lokalu lub całego budynku z geodetami EWIMAR. Uzyskaj zaświadczenie o samodzielności lokalu. Pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wynikiem opracowania są rzuty lokali, szkice pomiarowe, zestawienie tabelaryczne powierzchni i wiele innych w zależności od zapotrzebowania klienta.
Usługi geodezyjne - Oferta 1